Search
Close this search box.

El är en viktig produkt som vi alla behöver i våra hem och företag, så det är viktigt att se till att vi får bästa möjliga pris på våra elavtal. Genom att handla och jämföra elavtal kan vi se till att detta så sker och att du i slutändan inte betalar mer än vad du behöver.

Det finns ett antal olika sätt att jämföra elavtal, men ett av de enklaste och mest effektiva sätten är att använda ett jämförelseverktyg på nätet så jämför elavtal med elyn.se. Med detta verktyg kan du ange din energiförbrukning och sedan jämföra priserna hos en rad olika elleverantörer. Det gör det snabbt och enkelt att se vilken leverantör som erbjuder det bästa avtalet för dina behov.

Ta reda på detta först

Det finns några viktiga saker att tänka på när du försöker hitta rätt elavtal för ditt hem eller företag. För det första vill du försäkra dig om att avtalet är tecknat med ett välrenommerat företag. Det finns en hel del elbolag som inte är seriösa, och du vill inte fastna med ett av dem.

För det andra vill du försäkra dig om att avtalet är till ett bra pris. Du vill inte betala för mycket för din el, men du vill inte heller betala för lite och i slutändan inte få den tjänst du behöver. För det tredje vill du se till att avtalet är flexibelt. Det kan hända att du behöver byta elleverantör någon gång, så du vill ha ett avtal som gör det möjligt att göra det utan påföljd.

Slutligen vill du se till att avtalet är skriftligt. På så sätt har du en fysisk kopia som du kan hänvisa till om det skulle uppstå några problem med det. Om du har dessa saker i åtanke när du letar efter ett elavtal bör du kunna hitta ett som är rätt för dig.

När du jämför elavtal är det viktigt att tänka på följande faktorer:

Priset på el: 

Det mäts vanligtvis i öre per kilowattimme (öre/kWh). Det är viktigt att jämföra priserna från olika leverantörer så att du kan få det bästa erbjudandet. Avtalets längd. De flesta elavtal har en fast löptid, vanligtvis mellan ett och tre år. Det är viktigt att tänka på hur länge du behöver kontraktet och om det är troligt att du kommer att använda mer eller mindre el under den tiden.

Typ av tariff:

Det finns två huvudtyper av elpriser: fast ränta och rörlig ränta. Tariffer med fast ränta ger ett fast pris för din el, medan tariffer med rörlig ränta kan stiga eller sjunka beroende på marknadspriset på el. Rabatter och specialerbjudanden. Många el leverantörer erbjuder rabatter och specialerbjudanden till kunder som tecknar ett nytt avtal. Det är viktigt att jämföra dessa erbjudanden så att du kan få det bästa erbjudandet.

Avgifter vid uppsägning: 

Vissa elavtal har utträdesavgifter, vilket innebär att du måste betala en avgift om du säger upp ditt avtal i förtid. Det är viktigt att kontrollera om det finns exekutions avgifter innan du tecknar ett nytt avtal.

 Vilka energieffektivitet förbättringar kan du göra i ditt hem?

Det finns flera sätt att göra ditt hem mer energieffektivt, vilket kan spara pengar på dina energiräkningar och bidra till att minska ditt koldioxidavtryck. 

Några enkla åtgärder är följande:

Du kan också göra större förändringar för att förbättra energieffektiviteten i ditt hem.

Några enkla åtgärder är följande:

Om du förbättrar energieffektiviteten i ditt hem kan du spara pengar på dina energiräkningar, minska ditt koldioxidavtryck och göra ditt hem bekvämare att bo i.

Elpriset har höjts rejält och du kan inte betala avgiften?

När elpriserna plötsligt höjs reagerar människor vanligtvis med ilska och frustration. Detta beror på att vi är beroende av el för att driva våra hem och företag, och en höjning av kostnaderna kan få stora konsekvenser för våra budgetar. Ibland beror prishöjningarna på externa faktorer utanför vår kontroll, till exempel en ökning av bränslekostnaderna. Men andra gånger kan de vara resultatet av dålig planering eller misskötsel av elbolagen. 

Oavsett orsaken är det viktigt att komma ihåg att vi alla måste arbeta tillsammans för att försöka hålla energikostnaderna nere. Det finns ett antal sätt att göra detta på, till exempel genom att använda energieffektiva apparater, isolera våra hem och vara försiktiga med hur mycket el vi använder.

Om du inte kan betala din elräkning bör du först och främst kontakta ditt elleverantör för att förklara din situation och försöka komma fram till en betalningsplan. Om du fortfarande har svårt att betala kan det finnas statliga stödprogram som kan hjälpa dig. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *